Останати вести

Колекционерство
Колекционерски автомобил Horch 853 A, 1937 година

Во доцните 1930 години, „Хорч“ (Horch) обезбедува само мал, ограничен број на промотивни примероци на своите легендарни модели, резервирани исклучиво за најбогатите автомобилисти во светот, правејќи…

1 288 289 290 291 292 321